Domácí spotřebiče od světového výrobce Whirlpool
přejít na Whirlpool.cz
Menu

Pravidla soutěže duben

Úplná pravidla soutěže s Whirlpool ČR, spol. s.r.o., o poukázku na nákup produktů značky Matějovský pro fanoušky facebookové a instagramové stránky Whirlpool Česká republika (1 výherce = 1x poukázka).

Níže uvedený text představuje úplná pravidla soutěže „Hýčkejte sebe i svůj domov“ (dále pouze „soutěž“). Jedná se o jediný text, který úplně a závazně upravuje pravidla soutěže.

1. Organizátor soutěže

Organizátorem soutěže je společnost YDEAL, s.r.o., se sídlem Radlická 714/113a, Praha 5, 158 00, Česká republika, IČ: 27104028, DIČ: CZ27104028 zapsána v OR u Městského soudu v Praze pod spis. zn. C96515 (dále jen „Organizátor“).

2. Pořadatel soutěže

Pořadatelem soutěže je společnost Whirlpool ČR, spol. s.r.o., se sídlem Radlická 3201/14, Smíchov, 150 00 Praha, IČ: 49243411, DIČ: CZ 49243411 zapsána u Městského soudu v Praze pod spis. zn. C 20460/MSPH (dále jen „Pořadatel“).

3. Doba a místo konání soutěže

Soutěž proběhne v období od 15.4. 10:02 – 30.4. 2022 do 23:59 (dále jen „doba konání soutěže“) na internetu, na facebookovém účtu Pořadatele - www.facebook.com/WhirlpoolCesko Na instagramovém účtu Pořadatele - https://instagram.com/whirlpool_cesko?utm_medium=copy_link

4. Soutěžící

Soutěže se může zúčastnit fyzická osoba starší 18 let s doručovací adresou na území České republiky, která splní stanovená pravidla soutěže. Pro účastníky soutěže – fanoušky facebookové a instagramové stránky Whirlpool Česká republika (dále také pouze „fanoušky“) – platí (mimo jiné) následující pravidla:

Soutěžící vstupem do soutěže – publikací Vloženého materiálu spolu s níže uvedenými náležitostmi – potvrzuje, že:

5. Mechanismus soutěže

V termínu od 15.4.-30.4. 23:59 hodin mají fanoušci možnost publikovat na síti Facebook a Instagram soutěžní příspěvky – Vložené materiály

6. Výhra

Výhra: Poukázka na nákup produktů značky Matějovský v hodnotě 1 000 Kč pro fanoušky facebookové stránky – Whirlpool Česká republika a instagramové stránky Whirlpool_cesko.

7. Oznámení výhry

Jméno výherce bude oznámeno na facebookovém a instagramovém profilu Whirlpool Česká republika ve speciálním příspěvku s vyhlášením, dále pod vítěznými soutěžním komentářem výherce. V těchto příspěvcích výherce obdrží výzvu k zaslání svých kontaktních doručovacích údajů a dalších informací nezbytných k zaslání výhry.

8. Předání výhry

Výherci bude výhra zaslána na adresu, kterou poskytne v soukromé zprávě na facebookovém, či instagramovém účtu Whirlpool Česká republika.

9. Autorská práva, souhlas se zpracováním osobních údajů a schválení pravidel

Vstupem do soutěže vyjadřuje soutěžící souhlas s pravidly soutěže. Soutěžící poskytuje vstupem do soutěže Pořadateli a Organizátorovi bezplatně výhradní oprávnění k výkonu práva užít Vložený materiál ke všem způsobům užití uvedeným v z. č.121/2000 Sb., autorský zákon (rozmnožování, rozšiřování, sdělování veřejnosti internetem, tiskem, audiovizuálně, zvukově, obrazově apod.) v rozsahu časově, územně a množstevně neomezeném, v tištěné, elektronické nebo jiné podobě, v souvislosti se soutěží nebo k jiným marketingovým účelům Organizátora a/nebo Pořadatele soutěže. Soutěžící se zavazuje odškodnit Pořadatele a/nebo Organizátora v případě jakékoliv újmy, i nehmotné, jim způsobené v důsledku umístění Vloženého materiálu v rozporu s těmito pravidly nebo s pravidly sítě Facebook.

Účastí v soutěži projevuje dále soutěžící svůj souhlas s tím, že Organizátor i Pořadatel jsou oprávněni pořizovat obrazové, zvukové a zvukově obrazové záznamy výherce soutěže či shromažďovat jeho projevy osobní povahy, a uveřejňovat jméno a příjmení nebo obrazové, zvukové, obrazově zvukové záznamy týkajících se výherce nebo jeho projevů osobní povahy (video, fotografie, písmo, hlas apod.), ve sdělovacích prostředcích a na internetu, to vše bezplatně a bez omezení místa, času, množství a způsobu užití.

Vstupem do soutěže soutěžící bere na vědomí:

Práva soutěžícího – soutěžící jako subjekt údajů je oprávněn:

Osobní údaje subjektů údajů mohou být předány zpracovatelům výhradně na základě smlouvy o zpracování osobních údajů se všemi zárukami, které jinak poskytuje správce, a jiným správcům výhradně v souvislosti s plněním zákonných povinností správce, kdy v těchto případech mohou být příjemci především orgány veřejné správy.

Další podrobnosti o zpracování osobních údajů lze najít na webových stránkách Pořadatele.

10. Termíny Soutěže

Realizace soutěže: od 15.4. 10:02 – 30.4.2022 do 23:59 hodin.

Vyhlášení výherce: do 15.5.2022 23:59.

Předání výhry: do 30.6.2022

11. Ostatní ustanovení a podmínky soutěže

V Praze, dne 12.4.2022